COVID-19 maatregelen
algemeen

Vanwege de COVID-19 of Corona pandemie is een groot aantal Europese wet- en regelgevingen aangepast. Omdat bijvoorbeeld onderzoeken om certificaten of vergunningen te verlengen, niet uitgevoerd kunnen worden zijn er besluiten genomen om de geldigheidsduur van deze documenten te verlengen.
De basis van deze verlengingen wordt gevormd door een richtlijn 2020/700, die de Interoperabiliteitsrichtlijn en de richtlijn spoorwegveiligheid aanpast.
    Richtlijn 2020/700  van 25.05.2020, gepubliceerd in L165/27 van 27.05.2020
   
geconsolideerde versie van de interoperabiliteitsrichtlijn 2016/797
    geconsolideerde versie van de richtlijn spoorwegveiligheid 2016/798

Daarnaast is er een verordening 2020/698 die verlengingen regelt voor heel veel richtlijnen. Voor spoorwegen gaat het daarbij om de volgende richtlijnen: de machinistenrichtlijn (2007/59), de SERA marktrichtlijn (2012/34) en de vorige veiligheidsrichtlijn (2004/49).
     Verordening 2020/698 van 25.05.2020, gepubliceerd in L165/10 van 27.05.2020
Er bestaan geen geconsolideerde versies.

Er zijn een aantal lidstaten die de verlenging van de termijnen voor machinistenvergunningen niet toepassen: Dit zijn Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Luxemburg, Polen en Slovenië.


Voor Engelse vergunningen is in Besluit 2020/1237 juist een extra verlening met 4 maanden goedgekeurd ten opzichte van 2020/698
      2020/1237 van 25.08.2020, gepubliceerd in L282/22 van 31.08.2020

Ook voor Franse vergunningen is dit het geval in Besluit 2020/1282, ook met 4 maanden extra verlengd ten opzichte van 2020/698
      2020/1282 van 31.08.2020, gepubliceerd in L301/9 van 15.09.2020

De ERA heeft een document gemaakt over de ventilatie in railvoertuigen. ERA is zich ervan bewust dat dit een aanbeveling is en geen vervanging van wettelijke bepalingen.
    COVID-19 INFORMATION BULLETIN VENTILATION IN RAILWAY VEHICLES September 2020

Omdat veel specifieke zaken geregeld zijn in Uitvoeringsverordeningen treft u hieronder deze uitvoeringsverordeningen aan.

Het betreft de aanpassingen van veiligheidsverordeningen, interoperabiliteitsverordeningen, de marktordening, mobiele machines en de overeenkomst met Zwitserland.

COVID 19
interoperabiliteit

Voertuigtoelating 2018/545
      2020/781 van 12.06.2020, gepubliceerd in L188/11 van 15.06.2020
      geconsolideerde versie van verordening 2018/545 

Modellen certificaten 2019/250
      2020/779 van 12.06.2020, gepubliceerd in L188/6 van 15.06.2020
      geconsolideerde versie van verordening 2019/250

TSI-OPE 2019/773
      2020/778 van 12.06.2020, gepubliceerd in L188/4 van 15.06.2020
      geconsolideerde versie van de TSI-OPE 2019/773

TSI-OPE (vorige versie) 2012/757
      2020/783 van 12.06.2020, gepubliceerd in L188/16 van 15.06.2020
      geconsolideerde versie van verordening 2012/757

 

COVID 19
overige regelgeving

Emissiegrenswaarden Mobiele machines 2016/1628
       2020/1040 van 15.07.2020, gepubliceerd in L 231/1
      geconsolideerde versie van verordening 2016/1628

Overeenkomst met Zwitserland (er bestaan geen geconsolideerde versies)
      Besluit 1/2020 [2020/896] van 19.06.2020, gepubliceerd in L206/65 van 30.06.2020
    Besluit 2/2019 [2020/40] van 13.12.2019, gepubliceerd in L13/43 van 17.01.2020
      Overeenkomst met Zwitserland van 02.05.1992, gepubliceerd in L114/91 van 30.04.2002

 

⇒ Terug naar de startpagina van saferail.nl

COVID 19
veiligheidsregelgeving

Veiligheidstoezicht 2018/761
    2020/782 van 12.06.2020, gepubliceerd in L188/14 van 15.06.2020
    geconsolideerde versie van 2018/761

Veiligheidsmanagement 2018/762
    2020/782 van 12.06.2020, gepubliceerd in L188/14 van 15.06.2020
    geconsolideerde versie van 2018/762

Veiligheidscertifcering 2018/763
    2020/777 van 12.06.2020, gepubliceerd in L188/1 van 15.06.2020
    geconsolideerde versie van 2018/763

ECM Verordening 2019/779
    2020/780 van 12.06.2020, gepubliceerd in L188/8 van 15.06.2020
    geconsolideerde versie van 2019/779

ECM Verordening 445/2011 (wijziging van reeds ingetrokken regelgeving)
    2020/780 van 12.06.2020, gepubliceerd in L188/8 van 15.06.2020
    geconsolideerde versie van 445/2011

 

COVID 19
marktordening

Heffingen van de infrastructuurbeheerder op basis van SERA richtlijn 2012/34 kunnen worden verlaagd of kwijt gescholden
    2020/1429 van 07.10.2020, gepubliceerd in L333/1 van 12.10.2020