Op 25 mei 2018 is de AVG verordening in werking getreden.

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensverwerking. Deze verordening is Europese regelgeving, namelijk verordening 2016/679. Deze Verordening heeft rechtstreekse werking in Nederland, echter de verordening biedt de mogelijkheid tot nationale keuzes. Dez\e keuzes zijn in een Nederlandse uitvoeringswet (UAVG) vastgelegd

Alle webbeheerders die privacy gevoelige gegevens verwerken hebben met deze regelgeving te maken. Deze verordening leidt tot een groot aantal stappen die webbeheerders moeten doen. Dat geldt ook voor saferail.nl. Om privacy gevoelige gegevens te verwerken moet duidelijk zijn waarvoor de gegevens gebruikt worden. De beheerder moet zorgen dat die gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bovendien moet de beheerder zorgen dat de gegevens niet verder worden verspreid.

Om dit te realiseren staat op de website een privacy verklaring