CCS   TSI subsystemen besturing en seingeving van het trans-Europese spoorwegsysteem
  TSI subsystem control-command and signalling subsystems of the trans-European rail system
ENE   TSI subsysteem „Energie” van het conventionele trans-Europees spoorwegsysteem
  TSI ‘energy’ subsystem of the trans-European conventional rail system
INF   TSI subsysteem „infrastructuur” van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem
  TSI ‘infrastructure’ subsystem of the trans-European conventional rail system
L&P   TSI subsysteem rollend materieel — „Locomotieven en reizigerstreinen” van het conventionele trans-Europees spoorwegsysteem
  TSI rolling stock subsystem — ‘Locomotives and passenger rolling stock’ of the trans-European conventional rail system
NOI   TSI subsysteem „rollend materieel — geluidsemissies” van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem
  TSI subsystem ‘rolling stock — noise’ of the trans-European conventional rail system
OPE   TSI subsysteem „Exploitatie en verkeersleiding” van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem
  TSI ‘operation and traffic management’ subsystem of the trans-European conventional rail system
PRM   TSI „personen met beperkte mobiliteit” voor het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem
  TSI ‘persons with reduced mobility’ in the trans-European conventional and high-speed rail system
SRT   TSI „veiligheid in spoorwegtunnels” voor het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem
  TSI ‘safety in railway tunnels’ in the trans-European conventional and high-speed rail system
TAF   TSI „Telematicatoepassingen voor goederenvervoer” van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem
  TSI telematic applications for freight subsystem of the trans-European conventional rail system
TAP   TSI subsysteem telematicatoepassingen ten dienste van passagiers van het trans-Europees spoorwegsysteem
  TSI subsystem ‘telematics applications for passenger services’ of the trans-European rail system
WAG   TSI subsysteem „rollend materieel — goederenwagens” van het spoorwegsysteem in de Europese Unie
  TSI subsystem ‘rolling stock — freight wagons’ of the rail system in the European Union