TSI-SRT Tunnelveiligheid

onderwerp nummer
+datum
publicatie aanpassing geďntegreerde tekst opmerkingen
               
Guide voor de TSI tunnelveiligheid voor de TSI-SRT versie 1303/2014 + 2019/776 versie 0.4
06.07.2020
ERA-website
09.07.2020
EN       vervangt versie 0.3 van 16.12.2019
Guide voor TSI-SRT versie 2019
versie 0.3
  ERA-website
16.12.2019
EN vervangt versie 0.2 van 12.06.2019     vervangt versie 0.2 van 12.06.2019
Guide voor TSI-SRT versie 2019
versie 0.2
12.06.2019 ERA-website
28.08.2019
EN       vervangt guide van  28.05.2014
interoperabiliteitspakket: wijziging van 
TSI-WAG (321/2013), 
TSI-INF (1299/2014), 
TSI-ENE (1301/2014), 
TSI-L&P (1302/2014), 
TSI-SRT (1303/2014), 
TSI-CCS (2016/919) en 
ECVVR (2011/665)
2019/776
16.05.2019
LI 139/108
27.05.2019
NL

EN

voor wijziging van de TSI-SRT tunnelveiligheid, zie art 5 en bijlage V van verordening 2016/776 van 16.05.2019   NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging TSI-Tunnelveiligheid 1303/2014 2016/912
09.06.2016
L153/28
10.06.2016
NL

EN

Onterecht was in art 7 van de TSI-beslissing de verplichting tot het maken van een uitvoeringsplan CCS opgenomen. Met de wijziging is in de TSI-SRT deze verplichting hier geschrapt NL

EN

geconsolideerde versie (excl 2019/776)
TSI Veiligheid in spoortunnels
VERORDENING
1303/2014
18.11.2014
L356/394
12.12.2014
NL

EN

aangepast via verordening 2019/776 van 16.06.2019   NL

EN

geconsolideerde versie
Guide behorend bij TSI-SRT   ERA-website
28.05.2014
NL

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
    vervangen door versie 0.2 gepubliceerd op 28.08.2019
Commissiebesluit tot aanpassing van diverse CR en HS TSIs

omnibus 3

2012/464
23.07.2012
L217/20
14.08.2012
NL

EN

wijzigt 2008/163: TSI-SRT   NL

EN

geconsolideerde versies
Cie Beschikking
TSI Tunnelveiligheid
2008/163
20.12.2007
07.03.2008 
L064/1
NL

EN

gewijzigd door 
TSI Loc&Pas 2011/291
omnibus 3 2012/464

26.04.2011
23.07.2012
NL

EN

geconsolideerde versie
               
De TSI´s worden regelmatig vervangen door nieuwe versies. De procedure daarvoor is dat het Spoorwegagentschap (ERA) een wijziging voorbereidt, ERA legt deze versie voor aan de sociale partners. Vervolgens wordt na hun advies door de directeur ERA een aanbeveling (recommendation) aan de Europese Commissie gestuurd. De Europese Commissie brengt de aanbeveling tot wijziging van een TSI is het RIS-comité. Na hun positief besluit wordt een Commissie Besluit genomen en een aangepaste versie van de TSI gepubliceerd.

Dit proces van wijziging is terug te vinden bij de concept documenten. Als er een nieuwe versie is gepubliceerd, is de aangepaste TSI in dit overzicht terug te vinden.